BG

ДОСТАВКА, СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

   Как се обработват поръчките ?

 

    При направена от вас поръчка в нашият сайт - lionfashion.net, ние ще се свържем с вас на посоченият телефон за контакт, за потвърждаване на същата и уточняване на детайлите по доставката, както и с удоволствие да отговорим на всички въпроси, които ви интересуват.

    Едва след като потвърдите вашата поръчка по телефона ние пристъпваме към нейната обработка и подготовка за доставка.

   ВАЖНО!!!  Непотвърдени  по телефона поръчки не се изпълняват!

Срокове и начини на доставка!

      Доставките се извършват с куриерски фирми ЕКОНТ и СПИДИ. При доставки в населени места в които няма действащ офис на ЕКОНТ , цената се определя автоматично от системата на куриерската фирма , в зависимост от техните параметри . При желание на клиента доставката може да бъде извършена и с други куриерски фирми.

Срокът за доставка обикновено е от 1 до 7 работни дни, като за всяка направена поръчка срокът се уточнява индивидуално по телефона.

 

    Моля имайте предвид, че поради динамиката на продажбите, lionfashion.net не може да гарантира наличността на продукта в момента на получаване на поръчката, затова срокът за доставка на всяка една поръчка се уточнява допълнително по телефона. 

     Поръчките, постъпващи през празничните и почивните дни се подготвят за изпращане в първия работен ден.

 

   

 Как да подменя размера ? 

 

Ние приемаме само продукти:

     -които никога не са използвани

     -които нямат следи от употреба по ходилото/тока

     -които са неповредени и не са променени по някакъв начин

     -които са с оригинални и непокътнати етикети, в оригиналната опаковка, която съдържа кода на продукта

     -които са в срок от 14 дни от деня на доставка

Знаем, че продуктите, които получавате  трябва да отговарят на очакванията ви, затова преди да изпратим обувките ние ги оглеждаме за дефекти и съответствие на номерата. Предварително уточняваме дали обувките отговарят на стандартната номерация и ако не, уговаряме с вас кой номер би ви отговарял по-добре. В случай, че получените обувки все пак не отговарят, може да ги замените с друг размер или друг продукт. Новият размер или продукт ще получите на следващият работен след като предварително се свържете с нас на тел. 0876 889 878, за да резервирате нужният номер. Ако нямаме наличност да подменим вашият размер, ще ви възстановим сумата на стоката по банков път.            

 

Как мога да върна закупен продукт ?

 

     Искате да върнете наш продукт? Моля информирайте ни за това решение на тел.0899 85 85 87 или на имейл lion1973@abv.bg  и можете да го върнете към нас.

  

   Връщането трябва да бъде направено в рамките на 14 календарни дни считано от датата на доставката, съгласно условията на чл.55 ал.3 от ЗЗП (Закон за защита на потребителите). Обърнете внимание, че продуктът може да бъде върнат единственно в оригиналната му опаковка/вид, както е получен при доставката.

   Ние приемаме само продукти:

     -които никога не са използвани

     -които нямат следи от употреба по ходилото/тока

     -които са неповредени и не са променени по някакъв начин

Моля, не повреждайте оригиналната опаковка и етикети на продукта.

   Освен това ние сме съгласни да покрием транспортните разходи, само ако:

     -получената стока явно не съответства на заявената в поръчката

     -грешката е настъпила в резултат на наша вина

     -продуктът е бил повреден или някаква част от поръчката липсва

Във всеки друг случай, транспортните разходи са за сметка на клиента.

Възстановяването на сумата става по банков път в срок от 7 работни дни от получаването на стоката.

 

    Продукт с обявена нулева цена (0,00лв), означава че е предстоящо зареждане т.е. все още няма калкулирана продажна цена и не се предлага в момента.

      

 

      lionfashion.net си запазва правото да не изпраща поръчки на клиенти с връщания на продукти повече от 30% от общия им брой поръчани продукти.

 

  

 Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

 

 

ГарантираноКАЧЕСТВО

Бърза и безплатнаДОСТАВКА

100% СигурноПАЗАРУВАНЕ

100% доволниКЛИЕНТИ

ВръщанеИ ПОДМЯНА